W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła otrzymała Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Jest on potwierdzaniem osiągnięcia przez naszą szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.

W szkole został opracowany Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych, którego głównymi celami są:

  • zwiększenie liczby uczniów, którzy znają swoje uzdolnienia
  • zwiększenie liczby uczniów korzystających ze szkolnej i pozaszkolnej oferty zajęć
  • zwiększenie liczby nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym oraz podniesienie kompetencji kadry w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym
  • zwiększenie liczby rodziców, którzy współpracują ze szkołą w zakresie pracy z uczniem zdolnym

    Program będzie realizowany przez cały rok szkolny. Zaangażowani w pracę w uczniem uzdolnionym są wszyscy nauczyciele naszej szkoły. Staramy się, aby uczniowie uzdolnieni mogli w różny sposób zaprezentować swoje talenty oraz by mieli możliwość ich rozwijania, poprzez udział w konkursach i zajęciach dodatkowych.

© by Patrycja Stołowska