Zbiory naszej biblioteki obejmują

 1. Księgozbiór główny - 12600 woluminy
 2. Księgozbiór podręczników i broszur - 1061 woluminy
 3. Księgozbiór podręczników MEN - 8178 woluminy
 4. Audio-booki - wszystkie lektury szkolne
 5. Filmy - wszystkie lektury szkolne

Lista prenumerowanych gazet i czasopism:

 1. Głos Nauczycielski
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 4. Wszystko dla szkoły
 5. Charaktery
 6. Polonistyka