REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI W
SP 211 przy ul. Smolnej 30

• Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
• Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
• W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
• Uczniowie mogą wypożyczyć 2 książki na 2 tygodnie, większą liczbę należy uzgodnić z bibliotekarzem.
• Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę książek do 1 egzemplarza.
• Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, należy to uzgodnić z bibliotekarzem.
• Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
• W razie zgubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu.
• Do czytelni wchodzimy tylko z zeszytem, własne książki należy zgłosić bibliotekarzowi przed wejściem do czytelni.
• Korzystający z czytelni zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni.
• W czytelni można przeglądać czasopisma, księgozbiór podręczny, gazety.
• Należy staranie obchodzić sić z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
• Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.
• Czytelnicy opuszczający szkołę ( uczniowie, nauczyciele, pracownicy) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiaów wypożyczonych w bibliotece.