Biblioteczka uczy, biblioteczka radzi, biblioteczka nigdy Cię nie zdradzi.Biblioteka czynna codziennie od godziny 7:30 do 14:30.

Bibliotekarz: mgr Honorata Węcławowicz - Pałczyńska


Biblioteka wyposażona jest w 4 stanowiska komputerowe
W 2015r zostały zakupione nowe komputery

Użytkownicy mają dostęp do:
  1. Internetu
  2. pakietu Microsoft Office 2010
  3. Encyklopedii PWN
  4. Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
  5. Słowników PWN
  6. kserokopiarki
  7. drukarki
  8. skanera