Biblioteczka uczy, biblioteczka radzi, biblioteczka nigdy Cię nie zdradzi.


               Biblioteka czynna codziennie od godziny 7:30 do 14:30.W 2015r. komputery zostały wymienione na nowe
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi
Ministerstwa Edukacji Narodowej
współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny
pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.

ICIM służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, m.in. poprzez:
 1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
 2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
 3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
 5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
 6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

ICIM oferuje dostęp do:
 1. Internetu
 2. pakietu Microsoft Office 2010
 3. Encyklopedii PWN
 4. Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
 5. Słowników PWN
 6. kserokopiarki
 7. drukarki
 8. skanera


Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany.
Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ICIM.
ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki.